HAREKETLİLİK

Yüksek öğrenimde Avrupa çapında hareketlilik uygulamaları pilot projeler ile 1987 de başlamıştır.

 1. 1995 yılından itibaren öğrenci/öğretim üyesi değişim programları şeklindeki hareketlilik Sokrates-Erasmus Programı ile yapısal bir çerçevede ve giderek artan bir boyutta devam etmiştir.
 2. Sokrates Programı kapsamında en yüksek bütçe Erasmus programına; Erasmus içinde de en büyük pay öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine ayrılmıştır.

Hareketlilik kısaca
Yeni Avrupaya doğru değişimin motoru

 1. Bologna sürecinin temeli
 2. Yüksek öğrenimde Avrupa boyutunun anahtarı
 3. Avrupa yüksek öğrenim alanının cazibesinin arttırılmasının itici gücüdür.

Geniş çaplı bir hareketlilik sağlanmadıkça Bolognanın ulusal bir kapsamla sınırlı kalacağı ifade edilmektedir.

Hareketliliği Destekleyen AB Programları

 

 1. ERASMUS
  Öğrenci/öğretim üyesi
 2. LEONARDO
  Öğrenci/öğretim üyesi/çalışan
 3. ERASMUS MUNDUS
  Öğrenci
 4. DİĞER İKİLİ PROGRAMLAR

1998 yılında ilk defa Sorbon da dört ülkenin katılımı ile başlayarak ilk adımları atılan ve 1999 yılında Bologna Bildirgesi ile  resmiyet kazanan Bologna Süreci, amacı kapsamlı bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) oluşturmak, sadece Avrupadaki öğrencilere ve öğretim elemanlarına değil dünyanın her yerindeki öğrenciye ve öğretim elemanına çekici gelen akademik değişimi oluşturmaktır. 
Bu kapsamda Avrupa Yükseköğretim Alanın vizyonu:

 • Öğrencilerin, mezunların ve yükseköğretim personelinin  hareketliliğini kolaylaştırmak, 
 • Gelecekteki kariyerleri için öğrencileri hazırlamak,
 • Demokratik toplumlarda aktif yurttaş olarak yaşama ve kişisel gelişimlerine destek sağlamak,
 • Demokratik ilke ve akademik özgürlüğe dayanan yüksek kaliteli yükseköğrenim sunulan geniş erişim ağı yaratmaktır (Alıntı tarihi, 10.09.2008, http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/about).

Temelde üniversitelerarası kültürel diyalog ve bilimlerarası işbirliğin gerçekleşmesi olan Bologna Sürecinde halen 46 ülke yer almaktadır.

Son Güncelleme: 2012-06-22 11:23:42

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2022