KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) ÜYELERİ

Unvan, Ad, Soyadı

Görevi

Birim

Prof.Dr. İsmail GÜVENÇ

ADEK Başkanı

Rektör

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü

Prof. Dr. Özge UZUN                 

                    

BEK BAŞKANI

ADEK ÜYESİ

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

Prof. Dr. Osman TÜRER                

Rektör Yrd. (Üye)

İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. İsmet HASENEKOĞLU 

Rektör Yrd. (Üye)

FEF

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU   

Bologna Uzmanı (Üye)

MREF

Doç. Dr. Birol ERKAN 

AKTS Koordinatörü (Üye)

İİBF

Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN 

Erasmus Kurum Koordinatörü (Üye)

MREF

M. Ali CAN

Öğrenci İş. Da. Başk. (Üye)

Öğrenci İş. Da. Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AÇIKALIN

Mevlana Koordinatörü (Üye)

İlahiyat Fakültesi

İbrahim KAPLAN 

Öğrenci Konsey Başkanı (Üye)

Kilis 7 Aralık Üniv.Öğrenci

Prof. Dr. Ömer Faruk FARSAKOĞLU

Üye

BSYO

Doç. Dr. Şükrü ÇAKMAKTEPE

Üye

Fen Bil.Enst.

Doç. Dr. İsmail GÜL

Üye

Kilis MYO

Doç. Dr. Murat ODUNCUOĞLU

Üye

SHMYO

Doç. Dr. Bektaş TEPE 

Üye

FEF

Yrd.Doç.Dr. Bülent Bekir ARPACI

Üye

Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Ali YILDIRIM

Üye

Sosyal Bil.Enst.

Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI  

Üye

İİBF

Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖZTÜRK

Üye

Mühendislik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nail İLHAN

Üye

MREF

Yrd. Doç. Dr. Orhan İYİBİLGİN

Üye

İlahiyat Fakültesi

Son Güncelleme: 2013-11-08 08:46:39

                                                Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2018